2011-09-18

Är Schweiz styrt av arbetarregeringar?Schweiz är sen gammalt även utan den senaste uppdrivningen av valutakursen ett dyrt land med högt värderad valuta och höga löner, ingenjörer i Schweiz (och även Tyskland) tjänar som en vanlig ingenjör i Sverige bara kan drömma om (så även ingångslöner), även vanliga arbetare tjänar mycket bättre (bilarbetarna i Russelheim kostade 30-50% mer än i Trollhättan när GM hade fejkad tävling dem emellan, trots det gick budet till Russelheim). Alltså här har vi ett land, Schweiz, med högt värderad valuta, höga löner och över tiden relativt låg arbetslöshet. Sen har vi arbetarpardiset Sverige där det är låga löner, lågt värderad valuta och permanent massarbetslöshet. När Schweiz har hög arbetslöshet ligger de med god marginal en bra bit under vad arbetarparadiset Sverige har när det är som lägst. Detta trots att Sverige styr av den ena arbetarregeringen efter den andra.

Diagrammen kommer från:
http://www.tradingeconomics.com/sweden/unemployment-rate
http://www.tradingeconomics.com/switzerland/unemployment-rate


=======================
Diagrammen hoplagda och anpassade till de olika skalorna medelst ”tänjning” av den ena bilden:
Som vi kan se är de övergripande trenderna de samma, allmänna upp och nedgångar verkar bero på den allmänna konjunkturen och förmodligen inte så mycket på respektive regims agerande. Men man kan notera att Schweiz valt att föra en politik som håller arbetslösheten på en relativt sett låg nivå för den tid vi nu lever i medan svenska ”arbetarregeringar” vänster som höger valt att föra en politik som håller arbetslösheten på en betydligt högre nivå (NAIRU-kompatibel). Hur något politiskt parti som varit ansvarig för detta har mage att kalla sig för ”arbetarparti” begriper inte jag.
Switzerland Unemployment Rate
The unemployment rate in Switzerland was last reported at 2.8 percent in August of 2011. From 1995 until 2010, Switzerland's Unemployment Rate averaged 3.38 percent reaching an historical high of 5.40 percent in March of 1997 and a record low of 1.60 percent in November of 2000.
Diagrammen omfattar perioden jan 1995 till aug 2011, som av en händelse den tid som vi varit EU-medlemmar. Schweizarna har vid folkomröstningar valt att stå utanför denna politiska union.
Inträdet i EG kommer att medföra de mest dramatiska förändringarna i Sverige på 100 år - ja, kanske någonsin. Följden blir omfattande neddragningar inom den offentliga sektorn, frysta transfereringar och privata lösningar inom samhällsservicen.
Peter Wallenberg----
uppdatering:9 comments:

Jan Wiklund sa...

Schweiz är ett märkligt land på flera sätt. Det har Europas största andel anställda i industrin, och få arbetar i tjänstesektorn jämfört med andra europeiska länder. Det har liten andel människor med universitetsutbildning - ända fram till 90-talet låg det under 10% per årskull, nu har det ökat till nästan 20%. Å andra sidan har man en superb utbildning på gymnasienivå och mycket hög teknisk klass på industriarbetarna.
Och så är man inte med i EU.

Det kanske kan vara så att arbetarna är socialt, kulturellt och politiskt starka utan att det tar sig partipolitiska uttryck? Kanske alla partier måste ta mycket större hänsyn till arbetarintressen än de gör i Sverige?

Björn Nilsson sa...

Med permanent koalitionsregering där socialdemokraterna sitter med så är det väl delvis arbetarstyrt, om man inte har för stora pretentioner på "arbetare"? Sedan är diagrammen lite luriga eftersom procentaxlarna inte börjar på samma värde - vid en snabb blick utan koll på siffrorna kan man ju få för sig att de båda länderna har haft ungefär samma utveckling.

/lasse sa...

Man kan fråga sig vilken betydelse deras direktdemokrati har för det här, det är ju lätt att få till folkomröstning lokalt och centralt. Schweizarna verkar använda sig av detta också i alla möjliga frågor.

Den schweiziska modellen går ju på tvärs mot den låglönelinje som varit rådande här i Sverige och det långt innan Borg och Alliansen. Även S och LO tror ju på denna även om de får linda in det som om de egentligen inte gjorde det.

Hannu Komulainen sa...

Schweizarna måste vara hopplöst efter sin tid. Har de inte upptäckt nyliberalismen än...?

/lasse sa...

”Sedan är diagrammen lite luriga eftersom procentaxlarna inte börjar på samma värde”

Jag har lagt in ett sammanslaget diagram.

/lasse sa...

"Schweizarna måste vara hopplöst efter sin tid. Har de inte upptäckt nyliberalismen än...?"

De är nog medvetna om denna företeelse, men de har i folkomröstningar valt att inte ansluta sig till det europeiska politiska experimentet EU.

/lasse sa...

Kompletterade med ett diagram som jämför sysselsättningen.

Björn Nilsson sa...

Sverige har häftigare "alptoppar" än schweizarna i de där diagrammen! Men så har vi ju också ett tidigare socialliberalt arbetarparti som blivit nyliberalt, samt ett gammalt socialkonservativt icke-arbetarparti som blivit det nya arbetarpartiet som också är nyliberalt. Bingo!

/lasse sa...

Jag har inte kollat siffrorna men källhänvisningen säger att de svenska kommer från europeiska kommissionen och Schweiz från deras statistik myndighet, kan vara så att det ena är kvartalssiffror och det andra helårssiffror så det ser jämnare ut.

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>