2011-09-12

Krog och korvmojsmoms


Den svenska ungdomens framtid enligt landets bäst betalda politiker, bäver Maud, minister för svenskens näringsintag

Ekot:
Men vad ska du göra, ska du sänka priset på maten?

– Nej, man behöver inte göra det. Vi har redan bra priser, jag tror inte någon sänker.

Sami Hanna tror alltså inte att priserna kommer att gå ner när momsen på restaurangmat sänks från 25 procent till 12 efter nyår. ...

Vad är målsättningen? Hur många jobb ska det bli?
[fråga till Maud näringsministern]

– Det nämns jättemånga siffror och jag tycker att det bådar ingenting till att säga olika siffror i den där delen. Jag tror att man ska lyssna till branschen själv, som ser en stor jobbtillväxt. De ser möjligheter i en momssänkning.

Klart att branschen säger att det blir många jobb när de ser möjligheten att sno åt sig en betydande ökning av vinstmarginalen från konsumenterna när regimen bjussar på momssänkning.

Låt säga en enkel måltid a 75 riksdaler, detta har ett pris före momspåslaget a 60 kr. Och att man snittar på en vinstmarginal om 5-10%. Alltså vinsten på den genomsnittliga måltiden är 3 – 6 kr.

Om de nu låter momsänkningen slå igenom till de den rätteligen tillhör hade det lagts på 12% på de 60, alltså nytt pris 67 kr, en prissänkning om närmare 11 procent för konsumenten.

Men om de behåller det gamla priset måste de öka det gamla priset till knappt 67 kr för att 12% momspåslag ska bli 75 kr. Det blir en liten nätt prisökning om närmare 12% som Maud bjuder på. Allt annat lika ökar vinsten mellan 117 – 233 procent jämfört med nämnda vinstmarginaler.

En annan viktig aspekt i en sådan här ekvation är hur mycket kan man tappa i omsättning och ändå få bättre vinstmarginal om man behåller det gamla priset. Den andra sidan av myntet är om man låter momssänkningen slå igenom till konsumenten hur stor är möjligheten att öka omsättningen? Hur mycket måste omsättningen öka för att det ska motsvara den vinstökning man kan göra med att behålla det gamla priset. Nu är sådant komplicerat att räkna ut med marginalkostnader mm, men förmodligen måste de åtminstone fördubbla omsättningen ett synnerligen osäkert företag, snarast utopiskt. Alltså det sunda och ekonomiskt förnuftiga ur företagarens perspektiv är att behålla det gamla priset, man kan till och med ta en omsättningsminskning och vinna på det.


Som sagt hur många jobb ska det bli när branschen (på goda grunder) precis som i Finland är ovilliga att sänka priserna?

Nu är det faktiskt så att det är konsumenterna, medborgarna i Sverige som beviljats en skattesänkning på sin krog och snabbmatskonsumtion inte restaurangägarna. Konsumtionsskatten moms betalas helt och hållet av konsumenten, momspliktiga företag betalar INGEN moms, de har bara uppgiften att administrera denna skatteuppbörd från konsumenterna.

Man kan faktiskt tala om att dessa krogföretagare oförblommerat stjäl konsumenternas skattesänkning om de inte sänker priset i motsvarande grad, dessa gynnare verkar inte ha någon skam i kroppen. Det sorgliga är att de nog inte ens förstår detta faktum. Lika illa är det hos konsumenterna som inte förstår att det är de som betalar denna skatt.

I USA där man inte har moms/vat utan olika ”sales tax” som är satta lokalt (fungerar inte som moms/vat även om resultatet för konsumenten är det samma) anger man priserna utan konsumtionsskatt för att kunna ha enhetliga nationella prislistor och konsumenten får själv räkna ut bruttopriset. I ett sådan system skulle det förstås vara mycket svårare för företagen att sno åt sig konsumentens skattelättnad, folk skulle nog minst sagt bli förbannade om handlaren, krogen etc plötsligt höjde priset bara därför att konsumenten fick lägre ”sales tax” att betala.


Som om egna hackebøffar tillredda i det nya köket inte skulle vara gott nog åt svensken

Vad kommer detta att göra med folkhälsan när svensken på Alliansdirektiv ska vältra sig i fettdrypande pizzor och annan fet onyttig snabbmat. Och går man på krogen blir det förstås också alkoholhaltiga drycker, har inte svenskens alkoholkonsumtion ökat nog med billigt EU-dryckjom som flödar in över gränserna. Alliansen lämnar över en diger sjukvårdsnota till barn och barnbarn, men då har väl Maud och de andra gått i pension och kan två sina händer.

Här har svensken subventionerats till förbannelse med billiga lån, Rot & Rut avdrag och lydigt renoverat sina kök till toppstandard i en aldrig tidigare skådad omfattning, så hux flux ska de inte använda denna investering utan sitta på krogen i stället. Våra regimer är helt snurriga i sin mikrostyrning av medborgarens liv och leverne.----------------------------------
uppdatering.

Förr för länge sen när landets politiker trots allt ofta handlade i folkhushållets intresse var det närmast kampanjliknande debatter (som satte press på företagen) som uppmanade konsumenten att verkligen vara uppmärksam och se till att typ en momssänkning också slog igenom till konsumenten så det fick avsedd effekt på folkhushållets ekonomi. I dag verkar slappheten och slöheten vara normen hos ”överheten”, precis som om man egentligen inte bryr sig om det får avsedd effekt, en 5,6 miljarders momssänkning är bara ett medieutspel som ska ge intryck av att man gör något.

Men i den överetablerade näringsbranschen är förmodligen konkurrensen nog så pass hård att på lite sikt kommer momssänkningen att slå igenom. Men då gradvis i uteblivna prishöjningar mm och konsumenterna märker inte egentligen detta, hushållens konsumtion av dessa tjänster är mycket liten del av deras ekonomi. Så de av ekonomer omhuldade psykologiska effekterna av prissänkning uteblir förmodligen.

Man kan här notera att ministern för folkets näring och övriga politiker förmodligen konsumerar dessa tjänster i en oerhört mycket större omfattning än folket i gemen, förmodligen så pass att de tror att detta är en mycket viktig del i ekonomin. De inbillar sig nog att alla andra också sitter på krogen i nästan samma omfattning som de själva gör, att det är normalt att folk konsumerar sådant här var varannan dag. Förmodligen liknande politikerpsykologisk effekt som skapar politikers intresse för taxibranschen, en anna sak som hushållen konsumerar marginellt av.
DN - DN - SvD

0 comments:

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>