2011-09-06

MMT på SEB

Schweiziska centralbanken försvagar valutanJohan Javeus

– Att sätta en gräns för hur starkt valutan får bli, och säga att man är beredd att försvara den gränsen med obegränsade köp av utländsk valuta, det är mycket ovanligt, säger Johan Javeus.
[Chief Strategist, Head of Trading Strategy - SEB.]

Hur rimligt är det att det faktiskt kommer att lyckas?

- Det är mycket rimligt att tro att det kommer att lyckas. Vad Schweiz gör är att man helt enkelt förbinder sig i att sälja den egna valutan och köpa utländsk valuta om det behövs för att hålla schweizerfrancen på den nivå man har bestämt.

I och med att Schweiz centralbank kan trycka hur mycket schweizerfranc som helst då riskerar man aldrig att få slut på pengar för att göra den här typen av interventioner.
Så finns det de som tror att MMT är fria fantasier, klart att kapitalisterna förstår penningens reala funktion, vem skulle annars göra det. ;)

Nu är det inte bara en av kapitalismens välavlönade löneslavar som säger så även innevarande och förre vice riksbankschefen har nämnt hur det faktiskt fungerar när kapitalismen (banker) ska räddas. Men att skapa penningen ur tomma intet för att rädda länders medborgare undan missär och elände är för stås ”omöjligt” och leder till eländes elände enligt expertisen som när det gäller banker kan låta ”sedelpressen” gå glödhet.

Men det där med ”sedelpress” är en missvisande analogi, så fungerar det inte. Man konterar i datorn och vips har penningar skapats, men så som det fungerar i verkligheten skapas och förstörs penningar hela tiden i detta dynamiska system med fiat valutor.

Det något märkliga är att de som kallar sig progressiva inte vill ta till sig denna kunskap hur det faktiskt fungerar utan prata om penningen som om vi levde i guldmyntfotens 1800-tal.


Någon som kommer ihåg Feldt, Carlsson, Persson, Åsbrink, Wibble etc som stod och mässade för de arbetslösa svenskarna och folk som for illa av effekterna av detta, "pengarna har tagit slut", typ vi är för fattiga för att låta folket arbeta, det finns inga pengar.
svd.se

6 comments:

Pierre Gilly sa...

Jag är för fönsterstyrning.

Hannu Komulainen sa...

Visst kan man "skapa" hur mycket pengar som helst. Men det finns ett samband mellan pengarna och den s.k. reala ekonomin. Genom spekulation och inflation t.ex..

Vi får väl se om schweizarna har större framgång än Bildt och den svenska riksbanken när de försökte försvara kronkursen med chockräntor. Jag tvivlar.

/lasse sa...

Kursen på Schweizer francen stiger därför att där är hög efterfrågan på denna. Tillgång och efterfrågan. Ökar Schweiz utbudet genom att köpa utländsk valuta torde detta motverka.

När man ska försvara en fast kurs som utsätts för ett fallande värde är det omvändt. Marknaden flyr valutan och prispress nedåt. När marknaden flyr måste centralbanken leverera utländsk valuta till de som säljer och till den garanterade fasta kursen som man lovat, valuta som de måste köpa på marknaden om de inte har en stor valuta reserv, trycker de pengar för att göra detta pressas kursen förstås än mer.

Schweiz har ingen lovad fast kurs, att francen är konvertibel mot något annat till ett visst värde, för de som innehar franc, de har bara sagt att de ska försöka hålla kursen på en viss nivå. Man skulle kunna kalla det en öppen dirty float, vilket inte är helt ovanligt hos länder med sk flytande valuta att man trots detta intervenerar för at hålla kursen stabil.

Vad spekulanterna gjorde mot Sverige, Storbritannien m.fl. som hade garanterat fasta kurser var att de tömde valuta reserverna och de som var förnuftiga insåg relativt fort att spelet var förlorat och släppte den garantin och trycket sänkte kursen och spekulanterna tjänade på kursfallet.

Inflation uppstår i princip när efterfrågan överstiger den faktiska produktionskapaciteten, förändring kan ske om folk vill konsumera mer av olika varor och tjänster (och förstås ha resurser för att göra detta) eller att utbudet faller produktionskapaciteten minskar. Det var det senare som utläste hyperinflation i Weimar och Zimbabwe. I Weimar hände det när Frankrike och Belgien ockuperade Ruhr och produktionen tvärstoppade när folket arbetsvägrade i vad som var Tysklands viktigaste industriområde. Tyskland fortsatte att betala ut löner till dem för att stötta denna arbetsvägran.

Pengarna måste förstås komma i händerna på vanligt folk som konsumerar, någon brist på pengar har inte funnits under de decennier som varit med låg inflation, tvärtom det har funnits tillgång i överflöd och varit nästan gratis men de har inte kommit i händerna på folk i gemen.

/lasse sa...

Man kan notera att Johan Javeus är ”Head of Trading Strategy”. Om en sådan är helt bakom flötet och tror på ekonomivetenskapens olika fantasifulla teorier som inte håller mot verkligheten eller testats mot denna skull banken riskera att förlora, han måste förstås hålla sig till hur det fungerar i verkligheten.

Det förklarar också varför USA, Japans m.fl. har god efterfrågan på sina obligationer och därmed låga räntor. Folk på Javeus position på marknaden vet helt enkelt att ett land med fiat-valuta och flytande växelkurs helt enkelt inte kan gå i konkurs som det dillas om i media. De vet förstås att euroländerna som användare av valutan som inte kontrolleras av dem faktiskt kan gå i konkurs.

Eftersom MMT inte är en sedvanlig teori utan ett försök att beskriva hur det faktiskt fungerar ligger förstås Javeus och hans gelikar i linje med detta.

/lasse sa...

Man kan notera när det gäller inflationsskräcken med att det skulle komma för mycket köpkraft i folks plånböcker att i den omfördelning som varit de senaste 35 åren där man tagit från de många för att stoppa i de redan välbeställdas plånböcker att detta inte alls ökar konsumionen hos de som redan har inkomster som vida överstiger deras konsumtion. Den kanske bara ökar marginellt och huvuddelen av inkomstökningarna placeras i olika sorters sparande, typ aktiemarknad mm. Så har där också varit ordentligt med inflation under denna tid. Och förstås på bostadssidan, men det är i huvudsak sällanköpskonsumtion. Det är ju detta som gett mager tillväxt och hög arbetslöshet.

Ett omvänt Keynsianskt recept, tidigare använde man Keynes för att få full sysselsättning sen använde man hans ekonomiska insikter för att öka arbetslösheten genom att strypa massornas konsumtionsförmåga.

/lasse sa...

Lite mer om inflationen:

Randy Wray: Helicopter Ben – How Modern Money Theory Responds to Hyperinflation Hyperventilators

L. Randall Wray is a Professor of Economics at the University of Missouri-Kansas City and Senior Scholar at the Levy Economics Institute of Bard College.

“In the first part of this series on hyperinflation I addressed the critic’s view that if Modern Monetary Theory were adopted, this would inevitably lead to hyperinflation. I argued that this is obviously false—MMT describes how any sovereign government that issues its own currency spends. They’ve all done it for the past “4000 years at least” as Keynes put it. All modern sovereign governments spend by “keystrokes”—making electronic entries onto balance sheets—what most critics somewhat misleadingly call “printing money”. There is no other way to spend a sovereign currency into existence. Only the sovereign government can create it. If you try to create US currency in your basement, you go to jail.”

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>