2011-09-27

Optimistkonsulten

och finansvalpen Alessio Rastani säger att "Market is Toast. Men han drömmer och ser fram emot detta för han har smitt planer för att göra det stora klippet på den fallande marknaden.
------------------------------------
Alltså det är folk som Alessio Rastani som ska disciplinera folkviljan som den kommer till uttryck i demokratiska stater. Våra makthavare i EU och inte minst i Sverige har konstruerat ett artificiellt system som ska ge folk som Alessio Rastani makten över ekonomin i demokratiska stater. Det finns ingen ekonomisk naturlag som säger att det behöver vara så, det är helt och hållet en politisk artificiell konstruktion.

I senaste Lördagsintervjun i SR var det Jonas Sjöstedt som grillades. Sjöstedt som förmodligen är V:s näste partiledare. Han ville ha olika satsningar och investeringar men bedyrade att den sk statskulden (konsoliderad offentlig sektor har sådär en 3/4 biljon i dött finansiellt överskott) inte fick öka. Han var rädd för att räntorna skulle stiga. Alltså marknadens Alessio Rastanianer skulle straffa medborgarna om den förmenta statsskulden ökade. Det finns det iofs inga vetenskapliga bevis för. Men det trumpetas trots det av olika tyckare som en sanning.

Varför i hela fridens namn låter folk i demokratiska länder empatilösa hispiga mänskliga nollor som dessa Alessio Rastanianer bestämma hur ekonomin ska fungera, hur många arbetslösa vi ska ha osv. I och för sig skulle nog Alessio protestera mot denna beskrivning då det i huvudsak handlar om vad politiker inbillar sig vad marknadens Alessio Rastanianer vill att de ska göra.

1 comments:

HugeHedon sa...

Kan ha varit nån sorts hoax i och för sig, just i det här fallet?

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>