2011-10-14

Tjänsteresan

”Juholt har fått ersättning för hela hyran trots att reglerna är glasklara – riksdagen står bara för hans del.”
Aftonblaskan
Riksdagen anger endast svepande hur det ligger till med ersättning för egen bostad. Men för arbetsrum och övernattningsbostäder i Riksdagens regi är där detaljerade regler. Totalt finns det 49 paragrafer som reglerar förhållandet mellan riksdagsförvaltningen och riksdagsledamoten.

Om riksdagsledamoten är skriven utanför Stockholm kan denne få eget boende betalt i Stockholm med ett maxbelopp på 8000 kr. Det verkar inte finnas några regler om det i denna bostad även bor andra personer.

Att det inte finns några regler för detta verkar lite märkligt, Riksdagen har detaljerade regler för de övernattningsbostäder de bistår med, inte minst då hur ledamoten får disponera en sådan, närstående kan få övernatta där på nåder.

Föreskrift om arbetsrum och övernattningsbostäder för riksdagens ledamöter;

bland annat med rubriker som dessa:

Dispositionsrätt
Utflyttning
Utrustning
Städning och sänglinne m.m.
Underhåll m.m.
Åtgärder vid utflyttning
Närstående person som övernattar
29 § En ledamot som disponerar en övernattningslägenhet i fastigheten Cephalus 10 med utgång mot Västerlånggatan eller utanför riksdagens lokaler får låta en närstående person övernatta i lägenheten.

En närstående person får inte övernatta i lägenheten på egen hand annat än under enstaka nätter.

30 § En ledamot som disponerar ett övernattningsrum i fastigheterna Cephalus 10 eller Mars/Vulcanus 1 får under enstaka nätter låta en närstående person övernatta i rummet. En närstående person får inte övernatta i rummet på egen hand.

Kostnad för övernattande person
32 § Om en person som avses i 29 eller 30 § och som inte har rätt till logiersättning övernattar i bostaden, skall logiersättningen för denna tid reduceras till 75 procent. Ledamoten skall för sådan övernattning betala tillbaka utbetald logiersättning med 25 procent av 1/30 per dag.

Någon reducering av logiersättningen skall inte ske om en närstående person övernattat i samband med riksdagens öppnande eller andra officiella arrangemang. Inte heller skall någon reducering ske om barn under 18 år övernattat.

Anmälan till riksdagsförvaltningen
33 § Ledamoten skall på en av riksdagsförvaltningen framtagen blankett anmäla till förvaltningen när logiersättningen enligt 32 § skall reduceras. En sådan anmälan skall göras senast inom en månad från det att övernattningen ägde rum.
Dessa ledamöter har förtroendet att stifta lagar här i landet och ta beslut om saker som kan ha vittgående konsekvenser för landets medborgare men de har inte förtroendet att disponera det rum eller bostad fritt som står till deras förfogande utan regleras som om de var barn av förvaltningen.

De flest ledamöterna använder sig av lägenheterna och rummen som riksdagen tillhandahåller. Där ingår också en viss service som de får betala extra för.

Ett drygt trettiotal ledamöter från landsorten har egen lägenhet i Stockholm som riksdagen ersätter.

”Enligt Marianne Bjernbäck, chef för ledamotsservice som betalar ut bostadsersättningen, begär flera av dem bara halv ersättning då de inte lever ensamma. Något som riksdagsledamöterna känner till, menar hon.”

Tja nu är det väl så att det inte finns eller fanns några regler om detta, Bjernbäck verkar så där ad hoc hitta på egna regler. Då kan man förstås också undra hur många ”flera” är. Fler än 3? Mindre än 10? Eller är det fler?

Annie Lööf hade även hon ersättning för bostad fram till hon blev minister. Lööf hade ”ersättning” Juholt har ”bidrag”. Detta med ersättning för boende grundar sig rent tekniskt på samma sak skattemässigt som att en arbetsgivare betalar övernattning för anställda på tjänsteresa, riksdagsledamoten är på tjänsteresa när denne arbetar i Riksdagen och är borta från hemorten.

Även Annie Lööf fick frågor från journalister om ersättningen för övernattning i Stockholm i hennes egen borätt. Hon svarade så här på sin hemsida som också publicerades i Affärsvärlden:

När jag bodde här uppe i Stockholm själv stod de [riksdagsförvaltningen] för min månadsavgift på dryga 4000 kronor på bostadsrätten, ränta och amorteringar betalar man själv. När min man flyttade in kunde jag enligt riksdagsförvaltningen bestämma själv om jag skulle ha hela ersättningen eller inte eftersom jag de facto har två lägenheter i mitt uppdrag.
allehanda.se
http://annieloof.se/2011/09/aftonbladets-scoop-om-hur-jag-bor/

Alltså Lööf ska ha frågat hos riksdagsförvaltningen vad som gällde och enligt henne ha fått detta besked. Om detta stämmer undrar man vad den där chefen för ledamotsservicen som betalar ut ersättningarna svamlar om inför journalister nu när drevet mot Juholt pågår. Nu påstår hon implicit att ledamöterna bara ska ha halva ersättningen om de bor ihop med någon annan.

Varför spelar tjänstemän på riksdagsförvaltningen med i journalistdrevets spel?

Varför tar inte journalisterna reda på hur många de där ”flera” är som endast begär halv ersättning? Varför kollar man inte de övriga som inte är bland de ”flera” om de verkligen bor solo i sina bostäder och lägger sig och släcker ljuset senast klockan tio med händerna på täcket. Det är ju som vi sett på det senaste oerhört allvarliga saker det här med hur Riksdagen betalar boendet för ledamöter på tjänsteresa. En fråga av oerhörda proportioner för nationens väl och ve.

Än märkligare beter sig denna riksdagsförvaltning när de säger att de inte har några återbetalningskrav på Juholt, detta trots att chefen för ledamotsservice som har hand om utbetalningarna säger implicit att samboende endast ska ha halva hyran betald. Men trots att det inte i verkligheten verkar finnas några sådana regler och man inte har återbetalningskrav tar man emot pengarna som Juholt nu betalt in.

Vad är det för halvfigurer som sköter den praktiska servicen åt landets demokratiskt valda ombud?

Förmodligen skulle man vilken dag som helst kunnat byta ut dem mot ett gäng Fas-3:e utan att någon skillnad märkts. Säg inget till radarparet statsminister fredde och den uppblåste borg för då gör dem det.

Nu ger ju denna historia intrycket av att det är en intern S historia. Den S märkta kvällstidningen drar igång drevet, innan trycksvärtan torkat är en radda S typer ute och kräver avgång.

Enligt en kommentar på Enn Kokks blogg är det förbisedda (nyliberala) 08 sossar som nu ska hämnas att man blev förbisedda i partiledarvalet och fick ännu en lantis som partiledare.

Juholt
Förmodligen inte Juholts Kulbo som kvartar hos riksdagsledamoten

-------------
I Skatteverkets allmänna regler för traktamenten står det bl.a.
”Du kan skattefritt ersätta den anställde för hans verkliga logikostnad. Han ska då visa upp kvitto eller liknande.”

”Avdrag medges även när familjen flyttar med till den nya arbetsorten under förutsättning att den skattskyldige har kvar en permanentbostad på den gamla bostadsorten. Även ensamstående kan medges avdrag under samma förutsättningar. ”
Det som bl.a. skiljer riksdagsledamöterna från vanliga dödliga är att de inte har en tidsgräns för temporärt boende.

-------------
”Jag fick fråga och fråga om på riksdagsförvaltningen flera gånger för att förstå vad de ansåg att Juholt hade gjort fel, säger Anette Holmqvist”
Aftonbladet journalisten som skrev artikeln inledde Juholt drevet.

-------------
Angående ändringen av ”reglerna” på Riksdagens hemsida.

Det är oklart vem som beslutade om tillägget, och vem som utformade den nya texten. Maria Skuldt, pressekreterare på riksdagen, skriver i ett mejl till SvD att den nya texten tagits fram i samråd med Riksdagsförvaltningen. Men chefen för förvaltningen, Marianne Bjernbäck, säger till SvD att hon inte vet vem som beslutat om ändringen på hemsidan.
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/riksdagen-andrade-regeltext-i-efterhand_6551449.svd

Den där Bjernbäck har gjort märkliga uttalanden i den här historien. Man kan fråga sig om hon är rätt person för ett sådant chefsjobb.

2 comments:

Simsalablunder sa...

Mmm, har hela tiden tyckt att det verkar otydligt, dvs hur det hela presenteras i media. Hade det varit glasklart hade media definitivt presenterat det glasklara. Nu blir det istället en mängd uttalanden och tyckanden om hur det fungerar, och det blir till indicier som i sin tur blir till incitament för att snabbt som tusan börja pladdra om förtroende.

/lasse sa...

VU behåller Juholt, åklagaren kan inte hitta att J gjort något fel och lägger ner förundersökningen.

Kronan stärktes på en annars orolig marknad.
Marknaden vill ha stabila betongsossar som inte rubbas av lite snålblåst. ;-)

Skicka en kommentar

Tillåtna HTML taggar: <b>, <i>, <a>