2012-03-18

Köpa hus eller skola?

Det finns ställen i Malmö där priset på ett hus kan skilja uppemot en miljon bara därför att de ligger på olika sidor av en gata. Husen är identiska, den omgivande miljön den samma. Bådadera kan anses ligga i samma välordnade medelklassområde. Varför denna prisskillnad på identiska hus som ligger mindre än ett stenkast från varandra, endast en gata skiljer dem åt?

Den invigde vet förstås varför det är denna skillnad, den ena sidan tillhör Kroksbäcksskola/orna den andra Limhamns skolan/orna, Kroksbäcksskolan är en invandrartät skola med sociala problem, vilket Limhamn inte är.

Socialism American as Apple Pie


Bill Maher - Irritable Bowl Syndrome from Fraser Davidson on Vimeo.

A short essay animated from the audio recording of 'The New New Rules: A Funny Look at How Everybody but Me Has Their Head Up Their Ass'. It was originally performed on 'Real Time with Bill Maher'.