2014-06-28

Arga kapitalister, det här håller inte

Riskkapitalisten och 0,01 procentaren Nick Hanauer förklarar varför 
”the Rich Aren’t Job Creators”Det har förstås inte varit okänt för de som velat förstå. Men det är ändå detta tema, att vi på olika sätt måste gynna de redan rika för att skapa jobb, som dominerar i den svenska debatten. Ingår ytterst även i modellen där det är de arbetslösas eget fel att de är arbetslösa. De är för lata och bekväma eller vänster varianten, de har inte varit duktiga nog på att skaffa sig rätt kompetens. Den arbetslöse måste korrigeras så de rika jobbskaparna vill anställa dem, de rika jobbskaparna står frustande i startblocken och väntar på dessa korrigerade arbetslösa, för jobben de då omedelbart kommer att skapa.

Det politiska etablissemanget oroar sig för fascismens återkomst, 0,01 procentaren Nick Hanauer har ett lite annat historiskt perspektiv och vädjar till sina 0,01 % kolleger att komma ihåg den franska revolutionen där man gjorde processen kort med dåtidens 0,01 procentare.

” The problem is that inequality is at historically high levels and getting worse every day. Our country is rapidly becoming less a capitalist society and more a feudal society. Unless our policies change dramatically, the middle class will disappear, and we will be back to late 18th-century France. Before the revolution.

And so I have a message for my fellow filthy rich, for all of us who live in our gated bubble worlds: Wake up, people. It won’t last.

If we don’t do something to fix the glaring inequities in this economy, the pitchforks are going to come for us. No society can sustain this kind of rising inequality. In fact, there is no example in human history where wealth accumulated like this and the pitchforks didn’t eventually come out. You show me a highly unequal society, and I will show you a police state. Or an uprising. There are no counterexamples. None. It’s not if, it’s when.”

Tyvärr kommer nog hans ”fellow filthy rich” att satsa på polisstaten först.
Top Ranking Stock Analyst Calls for Mass Wealth RedistributionEn kommentar:
“The current corrupt system which resembles FASCISM - a marriage of corporation and state, is hardly free market capitalism.”

Vilket förstås är ”spot on”, det är ju nu drygt två decennier sen våra politiker samfällt överlämnade full ekonomisk kontroll över folkhushållets ekonomi till kapitalägarnas förmenta exporter. De bestämmer och sätter begränsningarna över penning- och finanspolitik. Alltså vårapolitiker bakband sig själva frivilligt, det blev väl för jobbigt och ansträngande att bry sina hjärnor med ett få ihop en ekonomi i hela folkhushållets intresse. Dessutom avhände man sig än mer politisk makt till EU där vi är i förkrossande minioritet. Man kan se fördelen med detta, för den politiska klassen. De kan nu ägna sig åt pseudofrågor som egentligen inte tarvar så mycket ansvartagande om det inte blir rätt och så kan man förstås två sina händer när det gäller ekonomi mm och hänvisa till marknaden och EU. Som man iofs på lång sikt lovar att påverka.

Vårt stora bekymmer enligt dagens partier är den gryende fascismen i form av protest mot "deras" befintliga fascistsystemet.

2014-06-09

Ann Pettifor on Piketty
Ann Pettifor gives her thoughts on Piketty's data controversy

Pettifor tycker den kritik som är är “nitpicking” av Piketty.
Men hon menar att han glömmer hur den tidigare beskrivna kreditgivningen där banker skapar pengar ur tomma intet är viktigt för den makt det ger åt de som redan har, en hävstång för de redan rika som saknar historiskt motstycke.


En annan sak som jag tycker den gode Picketty verkar glömma är den politik som fördes efter andra världskriget där staten (främst i västliga industriländer) såg till att det var full sysselsättning. Man använde Keynes nyvunna kunskaper om makroekonomi (före Keynes fanns ingen makroekonomisk disciplin) och styrde penning och finanspolitik så den totala efterfrågan skapade full sysselsättning. Det ger förstås makt åt de många på arbetsmarknaden.

Lite ironiskt är att man den nyliberala kontrarevolutionen dödförklarar Keynes men använder Keynes insikter i makroekonomi för att driva upp arbetslösheten med penning och finanspolitik som sänker den totala efterfrågan. Detta med ganska god precision. Detta borde väl ha lärt våra ekonomi vetenskapare att sysselsättningsgraden kan styras ganska väl. Men trots det är alltid arbetslösheten ett så mystiskt och omöjligt problem. Och inte minst i Sverige borde de väl ha sett att den delen av tidigare decenniers inflation inte berodde så mycket på löneinflation. Dessutom mättes inflation då annorlunda än i dag, metodförändring som i sig sänkte inflationen efter politik med permanent massarbetslöshet.


Thomas Piketty: Union decline came largely by a change in the production structure and a shift from large manufacturing units to smaller production units in the services. It wouldn’t be easy to return to the same kind of union structure. […] 

Det har han förmodligen rätt i men man kan fråga sig i vilken utsträckning det var full sysselsättningspolitiken  kontra organisationsgraden som gav facken makt att hålla jämna steg med produktivitetsutvecklingen. USA har väl alltid haft ganska låg organisationsgrad men i stort hängde även de oorganiserade med löneutvecklingen även om de inte hade lika bra som de stora bil o stål -fabrikerna.

Jag tror att omläggningen av samhällets ekonomiska full-sysselsättningspolitik och avregleringen av penningmakandet är två saker som haft oerhörd betydelse för den explosionsartade utvecklingen av ojämlikhet. Fullsysselsättning torde i sig generera mer tillväxt där reallöneökningar driver denna, klart att det också måste finnas produktivitetsutveckling. Det senare torde även det gynnas av denna tillväxt.

I vart fall i Sverige kan förmodligen fackens minskade medlemsantal och inflytande förstås ha fler förklaringar. En ökade grad av tjänstemana styrda organisationer där avståndet till medlemmarna ökar, ökad byråkrati som gör medlemskapet dyrare. Tjänstemännen har en annan karriärväg än medlemmarna, det gäller att hålla sig väl uppåt om man ska göra karriär inom rörelsen, viktigare att stödja en S-regims arbetarfientliga politik än medlemmarna. Man ska rädda ”Sverige”.

Man kan förstås inte agera mot en salladsbar som mot en fabrik, de flesta av den typen av småföretag som är försörjningsföretag har egentligen samma intresse som arbetstagaren när det gäller samhällets ekonomiska politik. Som en från Taxi Stockhom irriterat noterade, det finns 5000 förare i Stockholm som inte har kollektivavtal, vi har kollektivavtal som gör att vi har något högre kostnad och ska konkurrera med de utan inte minst när det gäller samhällsupphandling. Man jagar en enskild salladsbar men i taxi gör man inget.

Ann Pettifor Educates... About How Money Is CreatedAnn Pettifor förklarar så vem som helst borde kunna begripa.Några utdrag från programmet med Ann Pettifor.

Ben Bernanke:
“As the economy recovers, banks should find more opportunities to lend out their reserves.”

Kanske tvetydigt vad han menar med "reserves", men i standard mening är det väl de "reserves" som bankerna har hos centralbanken. Och dess kan inte lånas ut till allmänheten, de används för justeringar mellan bankerna. Bernanke borde känna till detta han var ju trots allt centralbankschef.

Private Banks create money.

“Most economists … don’t understand how money is created and that’s a deep deep flaw in economics’ … economic theory but also in economic profession. because on this very flawed idea where money come from, is created a whole economic infrastructure … super structure. So these economists is wrong, unfortunately its some of the most prominent economists.
“Economist' arguing loan create deposits have been dismissed as heterodox.”
why textbooks is wrong
“some maybe see it as a very handy way to obscure what banks are doing … or maybe economists chosen to turn a blind eye, but this nonsense that banks lend reserves …”

"Bank of England have know it for 300 year"
"J Schumpeter, Keynes, J K Galbraith understood"
95 % of the money in Britain is created by private banks.
BoE describes this in papers."University’s textbooks use myths to teach students"

"Misconception that banks can lend out reserves, reserves can only be used between banks to clear balance sheets."Vem hade kunnat tro att ekonomifakulteternas läroböcker undervisade om pengar på ett sätt som inte allas hade med verkligheten att göra. :-) 
Stor överraskning, när får vi se "krigsrubriker" om detta i SvD, DN etc och i Public Service. Iofs har ju Cervenka och någon till på SvD försökt att peka på grundläggande missuppfattningar men de gör ju inget drev och "krigsrubriker". Det har förstås inte samma dignitet som t.ex. sosse landshövding som kanske hade fuskat med några kvitton på några tusenlappar.
Att ekonomivetenskapen är ute och cyklar torde vara av största vikt då de influerar och bestämmer vilken ekonomisk politik som förs. Men banker och pengar har kanske inte med ekonomi att göra, ekonomifakulteterna har viktigare saker att syssla med än studiet av pengar.


Fritt komponerat utdrag från programmet:


In the Bretton Woods days banks was regulated and restricted.  Couldn’t freely lend to speculation. There was regulation what they could lend for.

It was deregulated, market was best to decide what to create credit for. This resulted in that a lot of lending went out of productive activity into speculative activity witch inflated asset markets.

Och förstås skapade en lånebubbla av alldrig tidigare skådat slag.
*******************************************


2014-06-06